Uncategorized

ตาก- สัมผัสชีวิตธรรมชาติ บนความพอเพียงที่บ้าน”แอ้พอ บ้านพอเพียง” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ Unseen อันซีน เมืองพบพระ

ตาก- สัมผัสชีวิตธรรมชาติ บนความพอเพียงที่บ้าน”แอ้พอ บ้านพอเพียง” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ Unseen อันซีน เมืองพบพระ

วันนี้จะนำท่านไปร่วม เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงปากะญอ สัมผัสชีวิตท่ามกลางธรรมชาติแห่งใหม่ ที่บ้านแอ้พอ บ้านห้วยน้ำนัก (บ้านพอเพียง) หมู่ที่4 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ บ้านห้วยน้ำนัก (บ้านพอเพียง บ้านแอ้พอ) เพื่อสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจ*รายได้ ให้ชุมชนคนท้องถิ่นคนพื้นเมืองชาวปากะญอ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ แปลกใหม่ Unseen อันซีน เมืองพบพระ ความอลังการ ดินแดนมหัศจรรย์ ที่ยังไม่มีใครมองเห็น
นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ จังหวัดตาก มาเป็นประธานเปิด “บ้านแอ้พอ บ้านห้วยน้ำนัก (บ้านพอเพียง” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นับเป็นดินแดนสุดสวยงาม มหัศจรรย์ Unseen อันซีน เมืองพบพระ ที่ยังไม่มีใครเคยเห็น ที่บ้านห้วยน้ำนัก (บ้านพอเพียง) หมู่ที่4 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก การเปิดตัว บ้านพอเพียง ของชาวกะเหรี่ยงปากะญอ บ้านห้วยน้ำนัก เพื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์เปิดเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว แห่งใหม่ อันซีน เมืองพบพระ ที่มีภูมิทัศน์ สภาพทางธรรมชาติบนเทือกเขาชมวิวทิวทัศน์การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นบ้าน ร้านแสดงสินค้า ชาวเขา พื้นบ้าน และ ผลิตผลทางการเกษตร การนั่งช้างชมธรรมชาติ การ ล่องเรือ คายัค ลำน้ำเมย เป็นการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนในพื้นที่และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอพบพระให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแก่นักท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอำเภอพบพระ การแสดงชนเผ่าปากะญอ ของกลุ่มเยาวชนบ้านห้วยน้ำนัก การแสดงช้างมะลิจากบ้านเกาะช้าง ซุ้มจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ล่องเรือคายัค ชมวิถีชายขอบ ริมชายแดนไทย-เมียนมาร์ 2 ฝั่งแม่น้ำเมย แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลจากใต้ขึ้นเหนือ นั่นคือความมหัศจรรย์อีกบรบทของบ้านแอ้พอ เราสัมผัสวิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอเมือง “เพอะพะ” แบบใกล้ชิด ที่โฮมสเตย์บ้าน”แอ้พอ” หมู่บ้านห้วยน้ำนัก อ.พบพระ จ.ตาก พร้อมนั่งหลังช้างสัมผัสความงามของดอยหลง…ดูทิวทัศน์ของ”เมืองสนสองใบ” ได้แบบ 360 องศา…พ่วงทริปล่องเรือคายัค ผจญภัยในลำน้ำเมย …ที่นี่ บ้าน”แอ้พอ” หมู่บ้านห้วยน้ำนัก อ.พบพระ จ.ตาก Unseen อันซีน เมืองพบพระ ซึ่งขณะนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ จากประเทศต่างๆ เริ่มเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวกันแล้ว


////////// ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน