ข่าวรัฐสภา

ณ วัดบ้านใหม่เจริญศิลป์ เทศบาลตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน)

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ วัดบ้านใหม่เจริญศิลป์ เทศบาลตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน) คณะที่ 1 นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคตามความเหมาะสม รวมทั้งการคมนาคมทางน้ำ และอำนาจในการบริหารจัดการภายในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพชร นายอำเภอ และส่วนงานราชการร่วมหารือ ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาร่วมแสดงความคิดเห็น และจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน