Uncategorized ข่าวรัฐสภา

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ จังหวัดอุบลราชธานี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล

ในพื้นที่โรงเรียนบ้านดอนตะลี โรงเรียนบ้านดอนพันชาด อำเภอตาลสุม และโรงเรียนบ้านกุดคั่ว อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้มอบเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพที่จำเป็น และอุปกรณ์เครื่องใช้ทำความสะอาด ให้กับครูและนักเรียน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ จากผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหา และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน