ข่าวรัฐสภา

ณ โรงแรมฟอร์จูนนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ โรงแรมฟอร์จูนนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

 

ได้แก่

(1)  นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะเดินทาง)
(2)  พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย กรรมการ
(3)  นายสมชาย เสียงหลาย กรรมการ

(4)  นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์   กรรมการ
(5)  นายชยุต สืบตระกูล   กรรมการ
(6) พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์   กรรมการ
(7)  นายไพฑูรย์  หลิมวัฒนา กรรมการ
(8)  นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ กรรมการ
ลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมุ่งประเด็นสำคัญไปที่การทราบสภาพการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช การสนับสนุนและผลักดันให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลก ในช่วงเช้าเป็นการรับฟังการนำเสนอโดยมี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับ พร้อมรับทราบข้อมูลจากตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนจากหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สมาชิกสภาพัฒนาเมืองนคร กลุ่มธนาคารสมอง กลุ่มคณะกรรมการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ และในช่วงบ่ายเป็นการลงพื้นที่สำรวจพระบรมธาตุเจดีย์และวิหารสำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน