คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ ให้การรับรอง H.E. Dato’ Jojie Samuel เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสเชิญมาร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย


วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.45 นาฬิกา ณ ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ ให้การรับรอง H.E. Dato’ Jojie Samuel เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสเชิญมาร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน