พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.ภัทร์ สาคะรัง ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๒ จัด กพ.ร่วมกับ ผู้นำท้องที่/ผู้นำชุมชน,หน่วยงานราชการในพื้นที่ อ.สองแควฯ และประชาชนจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”


เมื่อ ๑๒๑๐๐๐ ธ.ค.๖๑ พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.ภัทร์ สาคะรัง ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๒ จัด กพ.ร่วมกับ ผู้นำท้องที่/ผู้นำชุมชน,หน่วยงานราชการในพื้นที่ อ.สองแควฯ และประชาชนจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณป่าชุมชนหมู่บ้านห้วยมอย ณ บ.ห้วยมอย หมู่ ๘ ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น.น. โดยมี นาย ประชา แสนกลาง นอภ.สองแควฯ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๙ คน แล้วเสร็จเมื่อ ๑๒๑๒๐๐ ธ.ค.๖๑ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย