ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดพิธีมอบใบประกาศให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการกู้ชีพฉุกเฉิน โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.35 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 306-307 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดพิธีมอบใบประกาศให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการกู้ชีพฉุกเฉิน โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่งในฐานะคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี
สำหรับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ในการสนับสนุนและให้ความรู้การกู้ชีพฉุกเฉิน ได้แก่ 1.ผศ.ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย ผู้เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีการยางและพัฒนาหุ่นยางพารา เพื่อช่วยสอนชีวิต 2.ดร.ทิพย์จักร ณ ลำปาง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการยาง หน่วยวิจัยยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. 3.นางสาวธัญนาฎ สว่างจิตร และ 4.นางสาวกุลธิดา ดวงดูสัน นักเรียนโรงเรียนนครพนมวิทยา โดยได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยที่หมดสติด้วยการทำ CPR กู้ชีพ
จากนั้น เป็นการมอบโล่เกียรติคุณเพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรม ได้แก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน