อาหารและยา

ร้อยเอ็ด… ชาวบ้านขุดหา”หัวมันฮืบ “ในป่า เพื่อนำมาผสมกวนเป็นข้าวทิพย์ ในวันออกพรรษา..จะมาถึงนี้…

ร้อยเอ็ด…
ชาวบ้านขุดหา”หัวมันฮืบ “ในป่า เพื่อนำมาผสมกวนเป็นข้าวทิพย์ ในวันออกพรรษา..จะมาถึงนี้…
พิธีกวนข้าวทิพย์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในหมู่ชาวพุทธเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ แล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ ๑ วัน โดยถือว่ามีผลานิสงฆ์มาก ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันกวนข้าวทิพย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะนิยมจัดกัน ในวันออกพรรษาซึ่งคงจะถือเอาระยะที่ข้าวกล้า ในท้องนามีรวงขาวเป็นน้ำนม


วันนี้ 19 ต.ค.2561 พระภิกษุ-สามเณร จากวัดบ้านคำนาดี พร้อม ชาวบ้านคำนาดี ม.10 และ บ้านปากช่อง ม.8 ต.คำนาดี อ.โพนทองประมาณ 30 คนเดินทางเข้าป่าดงแม่เผต เขต อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อขุดหา”หัวมันฮืบ”เพื่อที่จะนำมาจัดเตรียมเป็นส่วนผสมในการกวนข้าวทิพย์ในวันออกพรรษาที่จะมาถึงในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ การจัดเตรียมในกวนข้าวทิพย์ วัตถุที่กวน ได้แก่ น้ำนมโคสด (ปัจจุบันใช้นมข้นหวานแทน) น้ำผึ้ง น้ำอ้อย น้ำตาลกรวด น้ำตาลหม้อ ข้าวตอก ข้าวเม่า ธัญพืชต่าง ๆ ที่คั่วสุก ถั่ว งา ลูกเดือย เมล็ดแตง เผือกมัน เมล็ดบัว มะพร้าวแก่ มะพร้าวอ่อน ผลไม้สด ผลไม้แห้ง เช่น มะม่วง กล้วย ทุเรียน ละมุด ลำไย ส้ม ขนุน ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมเท่าที่จะหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ
ญาครูสมควร กาลฺธมฺโม(พระภิกษุ) แห่งวัดบ้านคำนาดี กล่าวว่า ความเชื่อ ของชาวบ้านหลายชั่วอายุคนมาแล้วว่า”หัวมันฮืบ”เมื่อนำมาผสมกวนเป็นข้าวทิพย์จะเป็นอาหารที่รวม-โอ-ชา-รสเมื่อบริโภคแล้วจะได้รับประโยชน์ มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน ตามหลักโภชนาการสมกับเป็น”ข้าวทิพย์” รวมเอนกรส ยากที่จะทำขึ้นบริโภคได้ เมื่อผู้ใดได้บริโภคแล้วจะทำให้มีกำลังแข็งแรง มีคุณค่าอาหาร ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่าทำถวายพระภิกษุสงฆ์วันออกพรรษามา คงจะได้ผลาอานิสงฆ์มาก…

.
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน