นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล อนุกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์


วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล อนุกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการให้เช่าที่พักประเภทต่างๆ ในพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ

สำหรับการหารือร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนในอำเภอหัวหิน พบว่าการประกอบกิจการให้เช่าที่พักจาก 273 แห่ง มีเพียง 175 แห่งเท่านั้นที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมถูกต้อง ส่วนอีก 68 แห่ง ได้รับหนังสือแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม และอีก 30 แห่ง กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต โดยผู้แทนจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหินชะอำ ได้สะท้อนปัญหาที่ผู้ประกอบการให้เช่าที่พักขนาดเล็ก ตั้งแต่ 1 ดาว – 3 ดาว รวมถึงธุรกิจประเภท SME ได้รับผลกระทบ คือ ไม่สามารถแก้ไขอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดได้ เนื่องจากเป็นการดัดแปลงที่พักอาศัยเพื่อให้เป็นที่พัก ขณะเดียวกันพบว่ามีที่พักบางแห่งไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ เนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงการชำระภาษี จึงไม่ยอมดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้อง ถือเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบกิจการรายอื่นที่ดำเนินการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามที่ประชุมเห็นสอดคล้องกันว่า ควรมีการแบ่งกลุ่มที่พักประเภทต่างๆ ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย สร้างการแข่งขันอย่างเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบกิจการให้เช่าที่พัก อีกทั้งยังช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบติดตามอาชญากรและคนร้ายในกรณีที่เกิดเหตุ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุม ผู้แทนจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหินชะอำ ได้รวบรวมหนังสือร้องเรียนจากผู้ประกอบกิจการให้เช่าที่พัก ซึ่งได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ยื่นต่อประธานคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลักดันกฎหมายและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน