ข่าวรัฐสภา

ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัดเชียงเพ็ง (วัดบ้าน) ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร วุฒิสภา โดยคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัดเชียงเพ็ง (วัดบ้าน) ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร วุฒิสภา โดยคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะเดินทาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือ พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งมีราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 46 ครัวเรือน โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ และ นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอป่าติ้ว บรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ และความเดือดร้อนที่ราษฎรได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน