Uncategorized

สมนึก พันธุ์วงศ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน เดินหน้า รับผู้สมัคร วิ่ง “บึงสามพัน สานฝันน้อง มินิฮาล์ฟมาราธอน” ครั้งที่ 1

สมนึก พันธุ์วงศ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน เดินหน้า รับผู้สมัคร วิ่ง “บึงสามพัน สานฝันน้อง มินิฮาล์ฟมาราธอน” ครั้งที่ 1

 

ซึ่งงาน บึงสามพัน สานฝันน้อง มินิฮาล์ฟมาธาธอน จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นี้ เพื่อเป็นการทำบุญ หารายได้สร้างลานเอนกประสงค์ หลังคาโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ ผู้ด้อยโอกาส ขาดแคลน ในเขตอำเภอบึงสามพัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และเพื่อจัดหาปัจจัยไทยทานเวชนภัณฑ์ถวายพระภิกษุ
โดยในวันนี้ ผอ.สมนึก พันธุ์วงศ์ พร้อมคณะครู เดินทามาที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน ซึ่งเป็นวันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน เพื่อเปิดจุดรับสมัครผู้สนใจร่วมทำบุญหรือเข้าร่วมวิ่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นอย่างดี

โดยเส้นทางการวิ่ง จุดสตาร์เริ่มที่ หน้าที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน เวลา 05.00 น. โดยใช้ถนนเส้นรอง สระบุรี-หล่มสัก ถึง 4 แยกไฟแดง ซับสมอทอด เลี้ยวซ้าย มุ่งหน้าไปยัง วัดบึงสามพันล่าง หมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อบึงสามพัน ซึ่งเป็นที่เคารพบูชา และเป็นพระคู่พุทธรูปคู่บ้านของชาวอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ แล้ววนกลับไปยังเส้นชัย ณ ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน โดยใช้เส้นทางเดิม รวม ระยะทาง 21 กิโลเมตร
ผู้ร่วมทำบุญ สมัครวิ่ง ระยะทาง 5 กม. 350 บาท ระยะทาง10 กม. 400 ระยะทาง 21 กม. 450 ได้รับเสื้อเป็นที่ระลึก และผู้ทำบุญสมัครวิ่ง vip 1,000 บาท ได้รับเสื้อ เหรียญที่ระลึก และพระนเรศวรมหาราช นอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับนักวิ่งแต่งกายชุดแฟนซี_ จำนวน 100 รางวัล
ทางด้าน ผอ.สมนึก ยังคงต้องการผู้เข้าร่วมทำบุญและวิ่งเพื่อสุขภาพอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ในเขตอำเภอบึงสามพัน ……ผู้ใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน หรือ Line@B3000RUN และ [email protected]