ข่าวเชียงใหม่

กฐินสามัคคีวัดห่างไกลติดชายแดน

อำเภอไชยปราการ เชียงใหม่
6-11-61-กฐินสามัคคีวัดห่างไกลติดชายแดน
6พฤศจิกายน 2561 เวลา09.00 น. 

หลายบริษัทที่เข้ามาทำการทอดกฐินสามัคคีร่วมในการสร้างความเจริญให้กับสถาบันพระพุทธศาสนา โดยได้ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีที่วัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากจังหวัดเชียงใหม่135 กิโลเมตรอยู่ติดกับชายแดนประเทศพม่า ทางผู้ที่เป็นลูกศิษย์ก็จะนำกฐินมาทอกถวายทุกปีเพื่อสร้างเสริมอาคารสถานที่บำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

เจ้าภาพ คุณวรวิทย์ คุณพัชรา วีรบวรพงษ์ ประธานบริษัทสยามแก็ส เป็นประธานในการทอดถวาย คุณจิ้ง คุณยุพิน พิพัฒน์เวช คุณชัยพร กุมุทพงษ์พานิช คุณเก็จวลี โรจนวลี คุณอุฬาร คุณมลทิพย์ ชูศิริ พร้อมคณะศรัทธา ในอำเภอไชยปราการ และในกรุงเทพ ตลอดถึงประเทศมาเลเชีย สิงคโปร ได้ร่วมในกองกฐินสามัคคี และร่วมในการสร้างถนนถาวรเข้าในบริเวณวัดเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการจอดรถและการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัด และยังเป็นการร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างอีกหลายอย่างเพื่อให้วัดมีอาคารสถานที่ต้อนรับลูกศิษย์ และยังสามารถจัดบริการให้กับประชาชน ส่วนราชการและเยาวชนในการที่จะเข้ามาใช้อาคารสถานที่เพื่ออบรมพัฒนาบุคลากรได้ด้วยและวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราชโดยพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดนี้ยังชอบในการพัฒนาคน พัฒนาหน่วยงาน พัฒนาป่า พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม และสังคมจะได้ยั่งยืน ทำมาโดยตลอดไม่พักอยากให้สังคมน่าอยู่และเจริญยั่งยืน มีการแสดงของชนเผ่า การฟ้อนเล็บศิลปะล้านนา ร่วมในการปลูกต้นไม้สร้างป่า

 

 

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว