ภารกิจชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่และอำเภอยิ้มเคลื่อนทีาเพื่อรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ หมู่ 5 บ้านห้วยโค้ง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ จำนวน 5


เมื่อ 060930 ธ.ค.61 ร้อย.รส.ที่1 (นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.33) ชป.มวลชน อ.อมก๋อย กกล.รส.จว.ชม. ร่วมกับ นาย สุทธิชัย ตรีศิลสัตย์ ปลัดอาวุโส ร่วมกับ พ.อ.อดุลย์ จำปาทอง จนท.ศมพ.อมก๋อย พัฒนากรอำเภออมก๋อย รพ.อมก๋อย/สาธารสุข รพ.สต.บ้านห้วยโค้ง ปศุสัตว์ อ.อมก๋อย เกษตรอมก๋อย และ ส่วนราชการอำเภออมก๋อย ร่วมกันปฏิบัติภารกิจชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่และอำเภอยิ้มเคลื่อนทีาเพื่อรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ หมู่ 5 บ้านห้วยโค้ง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ จำนวน 5 เรื่องดังนี้ 

1.ปัญหาเรื่องถนนระหว่างหมู่บ้านห้วยโค้งกับหมู่บ้านแม่ลาน เสียหายตลอดทาง ความต้องการคือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแนวทางแก้ไข อบต.ยางเปียงรับเรื่องไปแล้ว
2.ต้องการขยายขนาด รพ.สต.บ้านห้วยโค้งเพิ่มเพื่อรับ ขนม.สาธารสุข เพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อประชากรหมู่บ้าน
3.ต้องการถังเก็บน้ำประปาขนาดใหญ่และถังกรองน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้เำียงพอต่อความต้องการของประชากรในหมู่บ้าน ทางปลัดอาวุโสรับเรื่องไว้แล้วจัดสรรไว้ในงบภัยแล้งปีต่อไปแล้ว
4.ต้องการที่ดินทำกินและเอกสารสิทธิ์ที่ดินทางอำเภอรับเรื่องไว้แล้วและจะนำเสนอในระดับจังหวัดต่อไป
5.ต้องการให้ทางอำเภอช่วยเหลือเรื่องราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำตกอยากให้ทางหน่วยงานราชการหาทางช่วยเหลือให้ราคาสูงขึ้นทางอำเภออมก๋อยรับเรืองไปแล้ว
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

,