ชาวบ้านร้องศูนย์ดำรงธรรมลานตากข้าวเกิดมลภาวะเป็นพิษ


ชาวบ้านร้องศูนย์ดำรงธรรมลานตากข้าวเกิดมลภาวะเป็นพิษ
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงาน มีชาวบ้านชุมชน หมู่ 13 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ กว่า 50 หลังคาเรือน พากันส่งตัวแทนเข้ายื่นหนังสือร้องเรียน ต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองไผ่ ว่าได้รับความเดือดร้อนจากลานตากข้าวสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ โดยมีนายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดอาวุโสอำเภอหนองไผ่เป็นผู้รับหนังสือดังกล่าว

ด้านประชาชนชุมชน หมู่ 13 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ โดยการนำของนายจรัญ ท้าวดี เป็นผู้นำและตัวแทน ชาวบ้านกว่า 100 คนที่อยู่ใกล้กับสถานประกอบการ ที่มีบริเวณที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน ได้มีการสร้างลานตากข้าว ส่งผลให้เกิดมลภาวะทางอากาศ เกิดฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศส่งผลให้ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ได้รับผลกระทบ เป็นปัญหามลพิษทางอากาศ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาฝุ่นละออง ได้รวมตัวกันเพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ว่ามีความไม่โปร่งใสในการก่อสร้าง ดังนี้ คือ “การก่อสร้างอาคารได้รับอนุญาตจากทาง อบต. หนองไผ่ แต่ขาดการประชาคม”

ส่งผลให้ชาวบ้านเดือนร้อน หลังจากนั้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ชาวบ้านชุมชน หมู่ 13 ต.หนองไผ่ ได้เดินทางไป สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่เพื่อรับฟังข้อชี้แจงจากผู้ประกอบการ และ อบต.หนองไผ่ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ทางสหกรณ์หนองไผ่ได้มาทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร แต่ไม่ได้ ขอทำลานตากผลผลิตทางการเกษตร โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ แจ้งว่าจะขอประชุมหารือกันอีกครั้งทั้งผู้ประกอบการและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในวันที่11ธันวาคม 2561 เวลา 17.00น.ที่ ห้องประชุม อบต.หนองไผ่ ต่อไป

ภาพ-ข่าว โดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์