บก.ควบคุม รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.หนองฉาง จว.อ.น. ร่วมกับ นางสาวพิมพ์ณัฐชะญา ทรงรัตน์ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ), จนท.เกษตร, จนท.ตร.สภ.หนองฉาง, ผู้นำหมู่บ้าน และ ประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ


เมื่อ ๑๙๑๔๐๐ – ๑๓๑๕๐๐ ธ.ค. ๖๑ บก.ควบคุม รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.หนองฉาง จว.อ.น. ร่วมกับ นางสาวพิมพ์ณัฐชะญา ทรงรัตน์ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ), จนท.เกษตร, จนท.ตร.สภ.หนองฉาง, ผู้นำหมู่บ้าน และ ประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ ราษฎร บ้านเลขที่ ๖๙/๔ ม.๙ ต.หนองนางนวล อ.หนองฉางฯ และราษฎร บ้านเลขที่ ๖๙/๒ ม.๙ ต.หนองนางนวล อ.หนองฉางฯ เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอเพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่ ม.๙ ต.หนองนางนวล อ.หนองฉางฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

 

,