Uncategorized ข่าว นราธิวาส

มท.1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่นราธิวาส

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ
มท.1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่นราธิวาส

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ธ.ค. 62 พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้ว่าราชการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และจังหวัดสตูล ตลอดจนนายอำเภอทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้เพื่อมาเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ต่อมาเวลา 14.00 น. พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก โดยได้เดินทางไปยังชุมชนท่าประปา เขตเทศบาลอำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ชุมชน ที่มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน และมีระดับน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนสูงโดยเฉลี่ย 1 เมตร และได้ค่อยๆลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ จึงจะกลับคืนสู่สภาวะปกติ

หลังจากนั้นพล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังอาคารสวนรื่นอรุณ เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยมีนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นผู้บรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งได้พบปะให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ชุด พร้อมทั้งได้กล่าวความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย

 

https://youtu.be/rkp5hl15-yk