พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงเททองหล่อพระพุทธมิ่งมงคลรัตนเชียงแสน และท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงเททองหล่อพระพุทธมิ่งมงคลรัตนเชียงแสน และท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 15.57 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ประธานขมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.37 ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทายก ทายิกา อุบาสก อุบาสิกา ตลอดทั้งประชาชนและพุทธศาสนิกชนร่วมเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น

โดยการนี้ ในโอกาสเสด็จทรงเททองหล่อพระพุทธมิ่งมงคลรัตนเชียงแสน และท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งทางวัดและผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยพระพุทธมิ่งมงคลรัตนเชียงแสน หล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ความสูง 1.69 เมตร จะนำไปประดิษฐาน ณ วัดแอบดอนแก้ว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สำหรับท้าวเวสสุวรรณ ทำพิธีหล่อ จำนวน 2 องค์ ด้วยเนื้อทอง เหลือง ขนาด 2 เมตร เพื่อนำไปประดิษฐานบริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อผาเงา ภายในวัดพระธาตุผาเงา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนรุ่นหลัง ได้กราบไหว้บูชา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

วัดพระธาตุผาเงา ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำโขงทางด้านทิศตะวันตก ตรงข้ามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่ 743 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเล็ก ๆ ในปี 2519 มีการขุดพบ “พระพุทธรูปหลวงพ่อผาเงา” พระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะเชียงแสนสิงห์สาม มีเปลวรัศมี ขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 40 นิ้ว อายุราว 700-1,300 ปี ฝังอยู่ใต้ตอไม้หน้าฐานชุกชีพระประธาน จึงตั้งชื่อว่า “หลวงพ่อผาเงา” ตามชื่อของพระธาตุผาเงา ต่อมาพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันบูรณะและพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง มีการก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ เช่น วิหารหลวงพ่อผาเงา และอุโบสถ ปัจจุบัน มีพระพุทธิญาณมุนี ปัญญาวชิโร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์และสามเณร จำพรรษา รวม 44 รูป

ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จ พร้อมทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ และทันตกรรมที่โปรดให้ไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชน โดยมีผู้มาขอรับบริการ 64 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และระบบกล้ามเนื้ออักเสบ

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
19/12/62