Uncategorized ข่าว นราธิวาส ภัยพิบัติ

ผู้ว่านราประกาศโก-ลกเป็นเขตภัยพิบัติแล้วหลังพบว่ายังวิกฤต

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้ว่านราประกาศโก-ลกเป็นเขตภัยพิบัติแล้วหลังพบว่ายังวิกฤต

รายงานข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับสภาวะน้ำท่วมจากพื้นที่ จ.นราธิวาส แจ้งว่า บรรยากาศโดยทั่วไปในช่วงเช้าท้องฟ้าเริ่มแจ่มใส หลังจากในช่วงคืนที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างหนักอีกละลอก ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสุไหงโก-ลก ที่รองรับมวลน้ำจากพื้นที่ อ.สุคิรินและแว้ง เพื่อไหลลงสู่ทะเลปากอ่าวด้าน อ.ตากใบ มีปริมาณน้ำที่ล้นตลิ่งและไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฏรที่ปลูกสร้างอยู่ที่ราบลุ่มแนวริมตลิ่งในพื้นที่ 7 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนท่าโรงเลื่อย ชุมชนท่าประปา ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนหัวสะพาน ชุมชนโปฮงยามู ชุมชนท่าบือเร็ง และชุมชนหัวสะพาน ซึ่งตั้งอยู่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีระดับน้ำท่วมขังที่ทรงตัวสูงโดยเฉลี่ย 70 ถึง 190 ซ.ม.

และจากการนั่งเรือยนต์รับจ้างข้ามฟากในการตระเวนตรวจสอบสภาวะน้ำท่วมขัง ที่บริเวณชุมชนท่ากอไผ่และชุมชนหัวสะพาน พบว่า ชาวบ้านที่สามารถยังอาศัยอยู่ที่บ้านพักบริเวณชั้น 2 ยังคงต้องพึ่งพาอาศัยเรือยนต์รับจ้างในการเดินทางมาทำงานและติดต่อกิจธุระที่จำเป็น โดยจะขึ้นลงเรือยนต์รับจ้างทางหน้าต่างของบ้านพักที่บริเวณชั้น 2 ซึ่งจะพบเห็นชินตาในช่วงฤดูน้ำท่วม โดยทั้ง 2 ชุมชนมีปริมาณน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 90 ถึง 190 ซ.ม. ส่วนชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ที่บ้านพักได้ ก็ได้อพยพไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ อาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง จำนวน 51 ครัวเรือน รวม 164 คน

ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส จึงได้ประกาศพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก เป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในช่วงเช้าของวันนี้ หลังจากก่อนหน้านี้ได้ประกาศพื้นที่ 5 อำเภอ คือ อำเภอแว้ง สุคิริน ศรีสาคร จะแนะและรือเสาะ เป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินมาแล้ว เพื่อที่จะได้จัดสรรงบประมาณฉุกเฉินนำไปใช้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรแบบเร่งด่วนต่อไป

ส่วนสภาวะน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ อ.สุคิริน แว้ง ศรีสาคร จะแนะและระแงะ ล่าสุด พบว่า มีปริมาณน้ำท่วมขังลดลงอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและซ้ำอีกละลอก จะคืนกลับสภาวะปกติในเวลา 3 ถึง 4 วันนี้

https://youtu.be/ofS-nQ5Bnsk