จ.ราชบุรี/มอบป้ายร้านอาหารหนูณิชย์ติดดาว การันตี สะอาด อร่อย ราคาสมเหตุสมผล


จ.ราชบุรี/มอบป้ายร้านอาหารหนูณิชย์ติดดาว การันตี สะอาด อร่อย ราคาสมเหตุสมผล

เมื่อวันที่18 ธ.ค. 62นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการ นำโดยนายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดราชบุรี และภาคเอกชนในจังหวัดราชบุรี เดินทางเข้ามอบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการร้านอาหาร “หนูณิชย์ติดดาว” ให้กับร้านข้าวแกงชัยยา ตั้งอยู่ในเขต อ.เมืองราชบุรี ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์อร่อย คุณภาพดี สะอาด ประหยัด โดยคุณสมศรี ตั้งวีรชาตกุล เจ้าของร้านบอกว่ารู้สึกดีใจที่ส่วนราชการเห็นความสำคัญ ซึ่งร้านข้าวแกงชัยยาเปิดมาได้ 12 ปีแล้วเป็นอาหารภาคใต้ และภาคกลาง สิ่งที่เราให้ลูกค้ามาตลอดคือการทำอาหารให้มีคุณภาพทั้งรสชาติ และปริมาณ ส่วนวัตถุดิบจะเลือกแบบปลอดภัยได้สินค้า Q เช่นผักแกล้มเราปลูกเองปลอดภัยจากสารพิษ และที่สำคัญทางร้านตำพริกแกงเองใหม่ทุกวัน ลูกค้าจึงติดใจ
นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารที่คณะกรรมการได้คัดเลือกมอบป้ายหนูณิชย์ติดดาวอีก 2 แห่ง ประกอบด้วย ร้านเจ๊เตือนข้าวมันไก่ อ.จอมบึง และร้านนายหนุ่ม อ.ดำเนินสะดวก

สำหรับร้านหนูณิชย์ ติดดาว เป็นร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ดำเนินการพัฒนามาตรฐานและพิจารณาคัดเลือกระดับจังหวัด ซึ่งจะต้องเป็นร้านอาหารที่มีรสชาติอร่อย คุณภาพดี สะอาดถูกสุขลักษณะ ราคาประหยัด เป็นร้านที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพถึง 9 ด้าน ได้แก่ 1 ด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสม 2 ด้านความอร่อยของอาหาร 3 ด้านสถานที่รับประทานอาหารและบริเวณทั่วไป สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีบรรยากาศดี 4 ด้านการจัดเตรียมและการปรุงอาหาร ถูกต้องเหมาะสม 5 ด้านคุณภาพของอาหาร เครื่องดื่ม น้ำแข็ง 6 ด้านภาชนะและอุปกรณ์ใส่อาหาร 7 ด้านการจัดการขยะและของเสีย 8 ด้านการบริการห้องน้ำห้องส้วม และ 9 ด้านผู้ปรุงอาหารและผู้เสิร์ฟอาหาร

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

,