ข่าว นราธิวาส

นายอำเภอรือเสาะ จนท.พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านน้ำท่วม สวนเกษตรพังเสียหายหลายไร่

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีรับผิดชอบประจำตำบลและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้สำรวจพื้นที่น้ำท่วมหลังจากฝนตกมาหลายวัน

โดยมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอรือเสาะ จำนวน 10 หมู่บ้าน ใน 6 ตำบล คือ บ้านบูเกะนากอ ม.2 ต.ลาโละ บ้านเรือน จำนวน 5 ครัวเรือน จำนวน 22 คน บ้านสันติสุข ม.2 ต.บาตง บ้านเรือน จำนวน 125 ครัวเรือน จำนวน 213 คน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบทั้งหมู่บ้าน นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบถุงยังชีพแล้ว

บ้านกำปงบูเก๊ะ ม.7 ต.บาตง บ้านเรือน จำนวน 12 ครัวเรือน จำนวน 36 คน บ้านบือเจาะ ม.5 ต.สาวอ พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 120 ไร่ บ้านยะบะ ม.2 ต.รือเสาะ บ้านเรือน จำนวน 6 ครัวเรือน จำนวน 30 คน บ้านนาดา ม.3 ต.รือเสาะ พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

 

 

จำนวน 5 ไร่ บ้านรือเสาะ ม.4 ต.รือเสาะ พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 30 ไร่ บ้านนาโอน ม.8 ต.รือเสาะ พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 50 ไร่ บ้านสะแนะ ม.1 ต.เรียง โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชีนีนาถ จำนวน 50 ไร่ และบ้านไอร์กลูแป ม.2 ต.โคกสะตอ พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 120 ไร่ อำเภอรือเสาะประกอบด้วย 9 ตำบล 72 หมู่บ้าน มี 3 ตำบลที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยคือต.รือเสาะออก ต.สามัคคี ต.สุวารี ในการนี้ทางอำเภอได้ดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว และรายงานจังหวัดเพื่อช่วยเหลือในโอกาสต่อไป

 

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ