Reporter&Thai Army ข่าว นราธิวาส

กองทัพเรือ กอ.รมน.ภาค 4 ห้างแว่นท๊อปลเจริญ จัดโครงการแว่นตาแด่พี่น้องชาวใต้ น้อมนำพระราชกรณียกิจ ในรัชกาลที่ 9

ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ นราธิวาส

กองทัพเรือ กอ.รมน.ภาค 4 ห้างแว่นท๊อปลเจริญ จัดโครงการแว่นตาแด่พี่น้องชาวใต้ น้อมนำพระราชกรณียกิจ ในรัชกาลที่ 9

เวลา 10.00 น.วันที่ 27 เม.ย. 62 ที่ห้องประชุมสโมสรร่มเกล้า หน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นาวาเอก อภิชาต ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการ หน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธี “โครงการแว่นตา เพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยน้อมนำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นาวาเอกสันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหาพรานนาวิกโยธิน นายนายบุญส่ง ไตรภูธร ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ห้างแว่นท็อปเจริญ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นนราธิวาส

รวม 500 เข้าร่วมคัดกรองวัดสายตา ประกอบแว่นในโครงการดังกล่าว

นายนายบุญส่ง ไตรภูธร ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ห้างแว่นท็อปเจริญ ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสน้อมนาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทางด้านสาธารณสุขและด้านสังคมสงเคราะห์ดังกล่าว มาจัดตั้ง “โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้”เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้และมีปัญหาทางด้านสายตา ผู้ประสบปัญหาและผู้สูญเสียในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ให้มีสุขภาพตาที่ดีขึ้น มองเห็นชัดเจนขึ้น สามารถประกอบอาชีพและดูแลตนเองได้ ทั้งยังไม่เป็นภาระของตนเองและสังคม ผ่านการดาเนินงานของทีมหมอสายตาและผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา พร้อมเครื่องมืออันทันสมัย ลงพื้นที่ดาเนินการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพอาการเจ็บป่วยของดวงตา และประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 5 ปี

โดยโครงการในครั้งนี้ ได้ร่วมมือกับภาคีพันธมิตร กองทัพเรือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ได้ร่วมมือกันเดินหน้าโครงการฯ ให้ประสบความสำเร็จ ดำเนินโครงการลงพื้นที่มาช่วยเหลือประชาชน โดยการให้บริการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่ประชาชนจำนวน 500 คน และจะส่งมอบแว่นตา ที่มีคุณภาพส่งถึงมือประชาชนภายใน 1 เดือน ในส่วนโครงการเพื่อสังคมดีๆ อย่างโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ มาให้บริการด้านสายตาแก่ประชาชนชาวไทย อนึ่งเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้านนาวาเอก อภิชาต ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการ หน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธิน กองทัพเรือ กล่าวว่า โครงการแว่นตาเพื่อประชาชน เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งทุกฝ่ายต่างอยากให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และพื้นที่เกิดความรักสามัคคี สงบสุข จึงขอบคุณ เอกชนที่มอบสิ่งดีให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ.โอกาสนี้ด้วย