Reporter&Thai Army

ร.7 พัน.5/บก.ควบคุม ฉก.ร.7 ได้จัด กพ. และรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ร่วมกับส่วนราชการเทศบาลปาย ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศ(AQI)สูงเกินค่าปกติ ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำ

เมื่อ 27 เม.ย.62 เวลา 1500 ร.7 พัน.5/บก.ควบคุม ฉก.ร.7 ได้จัด กพ. และรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ร่วมกับส่วนราชการเทศบาลปาย ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศ(AQI)สูงเกินค่าปกติ ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำ ในบริเวณเขตพื้นที่ อ.ปาย