Reporter&Thai Army

หน่วย ร.7 พัน.5/บก.ควบคุม ฉก.ร.7 รายงานการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศ(AQI)สูงเกินค่าปกติ

หน่วย ร.7 พัน.5/บก.ควบคุม ฉก.ร.7 ขอรายงานการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศ(AQI)สูงเกินค่าปกติ ดังนี้
@ เมื่อ 27 เม.ย.62 เวลา 1015 จัด กพ.และรถบรรทุกน้ำ ทำการฉีดพ่นละอองน้ำ ในบริเวณพื้นที่ รพ.ปาย และโดยรอบ อ.ปาย ในห้วงเช้าและห้วงบ่าย
@ ประสาน นอภ.ปาย ระดมจัดรถบรรทุกน้ำ เข้าร่วมทำการฉีดพ่นละอองน้ำ ภายในพื้นที่ อ.ปาย