เจ้ายอดศึก ผู้นำการกอบกู้รัฐฉาน RCSS/SSA ไทใหญ่ บินตรงท่าขี้เหล็กเข้าร่วมประชุมเพื่อสันติภาพที่เนปิดอว์


เจ้ายอดศึก ผู้นำการกอบกู้รัฐฉาน RCSS/SSA ไทใหญ่ บินตรงท่าขี้เหล็กเข้าร่วมประชุมเพื่อสันติภาพที่เนปิดอว์

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 63 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่ TBC และหน่วยงานความมั่นคงของเมียนมา ให้การตอนรับ พล.อ. เจ้ายอดศึก ประธานสภาการกอบกู้รัฐฉาน RCSS/SSA ไทใหญ่ พร้อมคณะ ที่จะเดินทางโดยใช้เส้นทางสายการบินจากสนามบินท่าขี้เหล็ก – เนปิดอว์ เพื่อเข้าร่วมประชุมในการเจรจาสันติภาพการยุติการสู้รบในประเทศเมียนมา ณ เมืองเนปิดอว์ ตามคำเชิญของรัฐบาลเมียนมา ในฐานะประธานชั่วคราว การหยุดยิงสู้รบของ 10 ชนกลุ่มน้อยชาติพันธ์ ( PPST ) ที่ได้เซ็นสัญญาในการหยุดยิงกับรัฐบาลเมียนมาเมื่อปี 2558 และคณะทำงานการขับเคลื่อนด้านสันติภาพ

/////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////// รายงาน ////////////