Uncategorized

แน่นแฟ้น ผอ.สง.ปรมน.ทร. พร้อม ชมรม พสบ.ทร.มอบหน้ากากอนามัย กพร.ทร. แจก ปชช.

แน่นแฟ้น ผอ.สง.ปรมน.ทร. พร้อม ชมรม พสบ.ทร.มอบหน้ากากอนามัย กพร.ทร. แจก ปชช.

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) พร้อมด้วย คุณเกศี จันทราประภาวัฒน์ รองประธานบริหารชมรม พสบ.ทร., คุณวชรพร สุวรรณการ, คุณศุภรัตน์ จิระพงษ์ตระกูล, คุณสิรภพ โทณวณิก และ คุณนววิช เอื้อพิพัฒนากูล เข้ามอบหน้ากากอนามัย ให้กับ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มีความต้องการ ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ จำนวน 4,000 ชิ้น โดยมี พลเรือโท ธานี แก้วเก้า เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโพสามต้น ชั้น 3 หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร.
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645 รายงาน