Uncategorized ข่าว สตูล สถานที่ท่องเที่ยว อาหารและยา

สตูล เปิดม่านบากันใหญ่ เทศกาลกินปูและอาหารทะเล ครั้งที่ 2

สตูล เปิดม่านบากันใหญ่ เทศกาลกินปูและอาหารทะเล ครั้งที่ 2ที่ชุมชนบ้านบากันใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดกิจกรรม “เปิดม่านบากันใหญ่” เทศกาลกินปูและอาหารทะเล ครั้งที่ 2 โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับ โดยมีนายอดุล ชนะบัณฑิต ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบากันใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยกรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 7 (ตรัง)และ นาวาตรีปรัชญ์ ขำเจริญ หัวหน้าสถานีเรืออ.ละงู / รองผู้บังคับหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลเกาะหลีเป๊ะ และทหารเรือ, ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล ,อบต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล และประาชนในพื้นที,นักท่องเที่ยวเป็นจำนวน 300 คน 

นายอดุล ชนะบัณฑิต ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบากันใหญ่ กล่าวว่า กิจกรรม “เปิดม่านบากันใหญ่” เทศกาลกินปูและอาหารทะเล ครั้งที่ 2 อยู่ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านบากันใหญ่ และจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมงานอนุรักษ์และการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบากันใหญ่ เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เกิดจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย คือ การแข่งขันเรือพรีส ชิงแชมป์บ้านบากันใหญ่ รับประทานอาหารทะเลแบบบุฟเฟ่ต์ ปูแบบบุฟเฟ่ต์ ของดีชุมชนบ้านบากันใหญ่ อาทิ ปูม้าดินโคลนลาวาภูเขาไฟ ปูดำนึ่ง ปูนักเลงชุบแป้งทอด หอยลิ่ม สาหร่ายผมนาง และหอยหวาน ซึ่งอาหารทะเลทั้งหมดเกิดจากการทำประมงแบบอนุรักษ์ ทำให้อาหารทะเลของบ้านบากันใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ และท่องเที่ยวทริปพิเศษ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเติมเต็มประสบการณ์ใหม่ ๆ รวมถึงการเลือกซื้อสินค้าชุมชน และอาหารทะเลในราคาสุดพิเศษ

นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมเที่ยวชมสันหลังมังกรแดง ชมรุกขมรดกของแผ่นดิน ต้นไม้ใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเทพฯ ร่วมปล่อยปูไข่นอกกระดองเพื่อคืนปูกลับคืนสู่ธรรมชาติ ร่วมปลูกป่าชายเลนและ มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหญ้าทะเล และร่วมกันปลูกหญ้าทะเล 1,000 ต้น (ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบ่อหินฟาร์มสเตย์) พร้อมจับพิกัดพื้นที่ปลูกหญ้าทะเล เพื่อใช้ในการติดตามอัตราการเจริญเติบโตการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเรียนรู้วิถีชุมชนอย่างใกล้ชิดด้วยกิจกรรมการปลูกหญ้าทะเลเพื่อเป็นอาหารให้กับพะยูน สัตว์สงวนที่ใกล้สูญพันธุ์ และยังแสดงแนวเขตอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล อีกด้วย

https://youtu.be/-SK1fIaJNu4

นิตยา แสงณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล