Uncategorized

วันแห่งความภาคภูมิใจ สอ.รฝ.ประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

วันแห่งความภาคภูมิใจ สอ.รฝ.ประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

วันนี้ 25 พ.ย.62 พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศ เลื่อนฐานะนายทหารสัญญาบัตร เป็นชั้นยศว่าที่นาวาตรีและเรือเอก รวมจำนวน 11 นาย โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ห้องรามาธิบดินทร์ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ด้วยมี คำสั่ง กระทรวงกลาโหม ที่ 1473/2562 ลงวันที่ 12 พ.ย.62 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร มีผู้ได้รับเลื่อนยศ จำนวน 11 นาย เป็นว่าที่นาวาตรี 1นาย และเป็นว่าที่เรือเอก 10 นาย
พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการนายทหารสัญญาบัตรทุกนาย ที่ได้รับปรับเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น อันเกิดจากความพยายาม วิริยะอุตสาหะ ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา จึงได้นำมาซึ่งความก้าวหน้าและความสำเร็จ นับเป็นเกียรติแด่ตนเอง และวงศ์ตระกูล ขอให้ทหารทุกนาย ในฐานะนักรบต่อสู้อากาศยาน จงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต พัฒนาหน่วยสู่ความเจริญก้าวหน้าสืบไป

https://youtu.be/Ta7M3N3lap0

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก