Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินขบวนประท้วงคณบดี หลังถูกตัดงบประมาณจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะกว่า 1 .5 แสนบาท จนต้องยกเลิกการจัดงาน

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินขบวนประท้วงคณบดี หลังถูกตัดงบประมาณจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะกว่า 1 .5 แสนบาท จนต้องยกเลิกการจัดงาน

วันที่ 14 พย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กว่า 1ร้อยคน ถือป้ายประท้วง จากคณะ ไปยังตึกอธิการบดี เพื่อยื่นหนังสือให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ หลังถูกตัดลดงบประมาณการจัดนิทรรศการ มีเดีย อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ เฟสติวัล นายยศสุนทร รัตตประดิษฐ์ ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ตัวแทนนักศึกษา งานนิทรรศการดังกล่าว เป็นช่องทางที่นักศึกษาทุกชั้นปี จะได้แสดงผลงานด้านศิลปะ และมีผลต่อการทำงานในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แต่ละปีจะได้รับงบประมาณจากคณะ 1 แสน 5 หมื่นบาท เพื่อจัดงานดังกล่าว ปีนี้มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน แต่ผู้บริหารแจ้งว่าจะสนับสนุนงบประมาณจัดงานเพียง 5,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอ นักศึกษาจึงต้องยกเลิกการจัดงาน และต้องการคำชี้แจงจากคณบดีถึงสาเหตุที่ตัดลบงบประมาณจากหลักแสนเหลือหลักพันบาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาคม ตันตระกูล ผอ.ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนนักศึกษา และแจ้งว่า และได้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมผู้บริหารและเชิญรองศาสตราจารน์ อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์มาสอบถามข้อเท็จจริง ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ แจ้งว่ายังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียด/

ต่อมา ทาง องอธิการฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรมรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนักศึกษา นายแพทย์อำนาจ อยู่สุขผู้อำนวยการโครงการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาตราจารย์อาคม ตันตระกูล เพื่อยื่นคำร้องเพื่อขอให้มีการชี้แจงความโปร่งใสในการจัดการงบประมาณโดยมี รองอธิการบดีรับปากจะมีการแถลงการณ์อย่างเป็นทางการต่อสาธารณะเกี่ยวกับประเด็น- การจัดสรรงบประมาณของงานนิทรรศการ Media arts and design Festival- แผนการเงินและระเบียบของภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 2.รองอธิการจะดำเนินการให้คณบดีวิจิตรศิลป์ชี้แจงเรื่องงบประมาณภายในเร็ววัน 3.ตรวจสอบหลักธรรมาภิบาลของคณบดีคณะวิจิตรศิลป์