Uncategorized

เหล่าการชาดแม่ฮ่องสอน จับมือ รพ.ศนีสังวาลย์ และอำเภอปาย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิและอวัยวะอื่นๆ มีประชาชนให้ความร่วมใือเกินคาด

เหล่าการชาดแม่ฮ่องสอน จับมือ รพ.ศนีสังวาลย์ และอำเภอปาย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิและอวัยวะอื่นๆ มีประชาชนให้ความร่วมใือเกินคาด

เมื่อวันที่ 29 ตค 62 .นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน(กลุ่มที่1) พร้อมด้วยนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาด อำเภอปาย กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปายร่วมกับ
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ออกรับบริจาคโลหิตดวงตา และอวัยวะ ตามโครงการชาวแม่ฮ่องสอนรวมใจบริจาคโลหิตประจำปี 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ทางอำเภอปายได้ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนอำเภอปาย ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะต่าง ๆ
โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 104 ราย ปริมาณโลหิตจำนวน 36,400 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 5 ราย โดยผู้บริจาคโลหิตจะได้รับเข็มกาชาดที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจ่อไป