ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมสัมมนา ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบการใช้โครงงานเป็นฐานชุมชน       

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมสัมมนา ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบการใช้โครงงานเป็นฐานชุมชน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมสัมมนาถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอน แบบการใช้โครงงานเป็นฐานชุมชน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหาร ครูแกนนำโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สูงอายุ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาพและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยสุขภาพดีให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียน ครู และมอบป้ายเกียรติคุณให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง