Reporter&Thai Army Uncategorized

แนวกันไฟ ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ติดตาม การบูรณาการจิตอาสา หน่วยงานทำแนวกันไฟในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง

” แนวกันไฟ ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ติดตาม การบูรณาการจิตอาสา หน่วยงานทำแนวกันไฟในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 พันเอก ประวิธธรรมชาติ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ตรวจเยี่ยมกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3503 , 3508 บูรณาการกับประชาชนจิตอาสา, หน่วยงาน, ส่วนราชการ ร่วมกันทำแนวกันไฟบริเวณบ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ 9 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พร้อมมอบน้ำดื่ม. ผลไม้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วย

โอกาสนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ได้ร่วมทำแนวกันไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยขนาดแนวกันไฟเ มีความยาว 2.5 กิโลเมตร, ความกว้าง 3 – 4 เมตร โดยมี ทหารจิตอาสาพระราชทานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ,จิตอาสาอำเภอท่าสองยาง, ราษฎรในตำบลแม่หละ , หัวหน้าและอาสาสมัครประจำพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ , ตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 344 , ชุดวิทยุถ่ายทอดบ้านแม่หละ กองกำลังนเรศวร. กำนันตำบลแม่หละ ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กละ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน