ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ผนึกกำลังแพลตฟอร์มอีมาร์เก็ตเพลสชั้นนำทั่วโลก เพิ่มโอกาสสินค้า Local สู่ตลาด Global

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ผนึกกำลังแพลตฟอร์มอีมาร์เก็ตเพลสชั้นนำทั่วโลก เพิ่มโอกาสสินค้า Local สู่ตลาด Global

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดกิจกรรมโครงการ Cross-Border e-Commerce Solutions & Business Matching เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีโอกาสขยายตลาดสู่สากลผ่านช่องทาง e-Marketplaces ชั้นนำ การค้าออนไลน์สู่ตลาดโลก โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดจ.แพร่

ซึ่งมีผู้ประกอบการในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีโอกาสขยายตลาดการค้าสู่ตลาดโลกผ่านช่องทาง E-marketplaces

นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนหรือ Cross-Border e-Commerce Solutions & Business Matching ณ จังหวัดแพร่ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นในภาคเหนือที่มีสินค้าคุณภาพได้มีโอกาสในการขยายช่องทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดออนไลน์ที่เป็นช่องทางสำคัญในยุคปัจจุบัน และเป็นช่องทางที่เหมาะกับผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยกรมฯ หวังว่าจะสามารถสร้างมีเพิ่มขีดความสามารถและสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ให้ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคสามารถเข้าสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างแข็งแรง ท่านยังได้กล่าวอีกว่า การทำธุรกิจออนไลน์จะไม่ใช่แค่ปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่เป็นปลาที่ว่ายน้ำเร็วจะสามารถกินปลาทุกชนิดที่ว่ายอยู่ในอ่างได้ ผ่านความร่วมมือกับโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ผนึกกำลังกับแพลตฟอร์ม Thaitrade.com และพันธมิตรแพลตฟอร์มพันธมิตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำในตลาดต่างๆ อาทิ BigBasket (ตลาดอินเดีย), Tmall Global Partner (ตลาดจีน), CloudCommerce (ตลาดอาเซียน/อเมริกา/ยุโรป) และ JatujakMall (ตลาดทั่วโลก) ที่จะมามอบความรู้เสริมเทคนิคการขายออนไลน์และจับคู่เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการอย่างและขยายโอกาสทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดออนไลน์ที่สามารถประมวลข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ประกอบการสามารถพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการซื้อเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วครบวงจร

สำหรับสินค้าที่แพลตฟอร์มพันธมิตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ความสนใจ ได้แก่ อาหารแปรรูป น้ำผึ้ง สินค้าสุขภาพและความงาม เสื้อผ้าแฟชั่น และที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ ปลาร้าแปรรูป และ
ผ้าม่อฮ่อม ซึ่งเป็นสินค้าประจำจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ กรมฯ มีแผนดำเนินโครงการ Cross-Border e-Commerce Solutions & Business Matching ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในหลายจังหวัดตลอดปีงบประมาณ 2563 ความสำเร็จของโครงการ Cross-Border e-Commerce Solutions & Business Matching 2020 จากกิจกรรมให้ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนและการจับคู่เจรจาธุรกิจกับแพลตฟอร์มพันธมิตรเพื่อขายผ่านช่องทางออนไลน์ไปตลาดประเทศ ซึ่งได้จัดครั้งนี้เป็นที่สอง ต่อจากจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 121 ราย มีผู้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ จำนวน 87 คู่ โดยมูลค่าคาดการณ์การสั่งซื้อ ครั้งนี้มีมูลค่า 8.05 ล้านบาท ทั้งนี้สินค้าที่ได้รับความสนใจ อาทิ อาหารแปรรูป น้ำผึ้ง สินค้าสุขภาพและความงาม เสื้อผ้า และที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากพันธมิตรแพลตฟอร์ม ได้แก่ ปลาร้าแปรรูป และผ้าม่อฮ่อม ซึ่งเป็นสินค้าประจำจังหวัดแพร่

ท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-507-7825 หรือทางเว็บไซต์ Thaitrade.com www.facebook.com/ ThaitradeDotCom สำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0-2507-7855, 0-2507-7858 หรือ ช่องทาง Line@โครงการ.

ทรงวุฒิ ทับทอง