Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่๑ มว.รส.ที่ ๒ (ร.๔ ) อ.เมือง จว.อ.น.ร่วมกับ ร้อย.ร.๔๐๒ (ซึ่งทำการฝึกภาคกองร้อย ในพื้นที่ จว.อ.น.) , นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี, หน.ส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จว.อ.น. ร่วมกันกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๐๗๐๙๐๐ – ๐๗๑๑๐๐ มี.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย ร้อย.รส.ที่๑ มว.รส.ที่ ๒ (ร.๔ ) อ.เมือง จว.อ.น.ร่วมกับ ร้อย.ร.๔๐๒ (ซึ่งทำการฝึกภาคกองร้อย ในพื้นที่ จว.อ.น.) , นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี, หน.ส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จว.อ.น. ร่วมกันกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาวัดขุนทรัพย์ และกำจัดผักตบชวาเพื่อนำผักตบชวาที่ขวางลำน้ำในแม่น้ำสะแกกรังออก โดยมี ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์ รอง ผจว.อุทัยธานี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๕๐ คน ณ ม.๑ บ.น้ำตก ต.สะแกรัง อ.เมือง อ.น. จว.อ.น. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

https://youtu.be/YIRuiuc1l1w

 

https://youtu.be/vAsd_ZsfMQE