Reporter&Thai Army

ฉก.ร.7 โดย ร.อ.ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721มอบหมายให้ ร.ต.อุดมศักดิ์ แสงภักดิ์ หน.ชป.กร.ร่วมกับ จนท.ตร.ชุดมวลชนสัมพันธ์,มว.ปจว.เฉพาะกิจที่ 33 , ชพส.3113 จัดกิจกรรมชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่

เมื่อ 070900 มี.ค. 62 ฉก.ร.7 โดย ร.อ.ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721มอบหมายให้ ร.ต.อุดมศักดิ์ แสงภักดิ์ หน.ชป.กร.ร่วมกับ จนท.ตร.ชุดมวลชนสัมพันธ์,มว.ปจว.เฉพาะกิจที่ 33 , ชพส.3113 จัดกิจกรรมชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มี.ค. 2562 ณ บ.ผามอน ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. โดยได้ร่วมรับฟังปัญหาในหมู่บ้าน ได้แก่ ปัญหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค,ปัญหาไฟฟ้าของหมู่บ้าน และได้ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาทำความสะอาดบริเวณสะพานข้ามห้วยผามอน,มอบสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้ได้แก่นางนาปอย หมอแอ๋ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ฐานะยากจน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย