Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

มุกดาหาร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก อำเภอนิคมคำสร้อย

มุกดาหาร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก อำเภอนิคมคำสร้อย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 9.30 น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก พื้นที่บ้านด่านยาว หมู่ที่ 8 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ปกครองอำเภอนิคมคำสร้อย หน่วยราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยประมงจังหวัดมุกดาหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และประชาชน ชาวตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อยเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายวีระพงศ์ วังจำนงค์ ประมงจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าด้วยวันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหารจึงจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้จำนวน 2 แสนตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลายี่สกไทย ปลาบึก ปลาเทพา ปลากาดำ และปลานวลจันทร์น้ำจืด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อีกทั้งเป็นการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสร้างแหล่งอาหารและเป็นรายได้ ให้กับคนในชุมชนบริเวณโดยรอบอ่างขี้เหล็กอีกด้วย.