ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พรรคก้าวไกล ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ประจำจังหวัดมุกดาหาร

7 กรกฎาคม 2567 ที่โรงแรมเคียงโขง เรสซิเด้น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พรรคก้าวไกลจัดการประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ตั้งสาขาพรรค ประจำจังหวัดมุกดาหาร เป็นสาขาแห่งที่ 20 โดยมี นายองค์การ ชัยบุตร สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล นายณกร ชาลีพันธ์ สส. เขต 2 จังหวัดมุกดาหาร พรรคก้าวไกล นายบรรจง ไชยเพชร คณะทำงานพรรคก้าวไกล เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

โดยมีสมาชิกพรรคก้าวไกลเข้าร่วมกว่า 100 คน ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ และที่ตั้งสาขาพรรคในจังหวัดมุกดาหาร โดยในที่ประชุมมีการเสนอที่ตั้งสาขาพรรคเลขที่ 42/ 26 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร หลังจากนั้นมีการเสนอชื่อและทำการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตัวแทนสาขาพรรคก้าวไกลประจำจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 8 ตำแหน่ง ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาพรรค นายเวสสุวรรณ วงค์สีทา รองหัวหน้าสาขาพรรค นางสาวพิชา ศิริมงคล เลขานุการสาขาพรรค นายพงศ์ภัทรดณัย ว่องสาริกัน นายทะเบียนพรรค นางสาวรติรัตน์ ลครไทย และกรรมการสาขาพรรค 3 คน นายบวรศักดิ์ นาโสก นายวุฒิ อาจวิชัย นายพีรศักดิ์ ศรีทองพัชร เหรัญญิก นางสาวณัฐธนาฒย์ มีศรี


นายเวสสุวรรณ วงค์สีทา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าสาขาพรรค ประจำจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เราจะทำเพื่อพรรคก้าวไกลจังหวัดมุกดาหาร เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกท่าน ทั้งที่อยู่ ณ ที่นี้ ทั้งที่เป็นสมาชิกพรรคและไม่เป็นสมาชิกพรรค เพราะพวกเราอยู่ในปัญหาเดียวกันทั้งหมด ผมขอให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะทำทุกอย่างให้เต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร ทำให้จังหวัดมุกดาหารมีความเสมอภาคทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม เราขอเป็นคนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้เป็นจังหวัดสีส้มต่อไป
พรรคก้าวไกลมุ่งจัดตั้งโครงสร้างการทำงานในระดับจังหวัด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนตั้งแต่ระดับฐานราก ทั้งในการช่วยคัดสรรผู้สมัคร การแสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และประชาสัมพันธ์สิ่งที่พรรคกำลังทำอยู่ โดยมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งสาขาพรรคให้ได้ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร รายงาน