Uncategorized

สระแก้ว-อำเภอตาพระยา ประสบปัญหาฝนแล้งทิ้งช่วงหนัก ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก บินสำรวจ เตรียมการทำฝนหลวงให้การช่วยเหลือ

สระแก้ว-อำเภอตาพระยา ประสบปัญหาฝนแล้งทิ้งช่วงหนัก ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก บินสำรวจ เตรียมการทำฝนหลวงให้การช่วยเหลือ
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00น.ถึงเวลา 12.10น.นายประสบ พรหมมา ผู้อำนวยการ ฝนหลวงภาคตะวันออก ได้นั่งเครื่องบิน มาเพื่อสำรวจพื้นที่การเกษตร ในเขตพื้นที่อำเภอตาพระยา ตามที่ทางนายอำเภอได้ทำหนังสือผ่านจังหวัดประสานไป โดยมี นายโสภน อุตสาหะ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และนายอนันชัย พูพิลึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา ให้ขึ้นนำบินสำรวจด้วย จากการบินสำรวจ พบว่าพื้นที่การเกษตร ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อเจริญเติบโต ซึ่งประกอบด้วย นาข้าว,มันสำปะหลัง,และพืชอื่นๆทั้งอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ได้บินลงเพื่อ สอบถามถึงสภาวะฝนแล้งกับราษฎร จำนวนสองจุด เพื่อหาข้อมูลความเป็นจริง โดยจุดที่1 บินลงที่ รร.บ้านรัตนะ ตำบลทัพไทย และจุด ที่2 บินลงที่ รร.บ้านใหม่ไทยถาวร ตำบลทัพราช หลังจากบินลงพบราษฏรทั้งสองจุดแล้ว ได้บินสำรวจต่อมาลงที่ ลานเทศบาลตําบลตาพระยา เมื่อเวลา12.10น. จากนั้น ผู้อำนวยการฝนหลวงภาคตะวันออกได้กล่าว ว่าเดิมที ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ก็มีศูนย์ปฏิบัติการตั้งอยู่ที่อำเภอวัฒนานคร แต่เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม สถานการณ์ทางบ้านเราฝนยังมีอยู่ เลยย้ายชุดปฏิบัติการ ไปช่วยในพื้นที่ทุ่งกุฬาร้องให้ที่จังหวัดสุรินทร์ ถ้าจะย้ายกลับมาดำเนินการคงไม่ทันการณ์ จึงจะขอประสานไปศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา ให้มาดำเนินการปฎิบัติการ ส่วนการช่วยเหลือในการทำฝนเทียม จะได้ผลประการใดนั้นยังไม่มั่นใจ หรือได้ผลแต่อาจจะไม่คลอบคลุมพื้นที่ด้านนาย อารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา กล่าวว่า จะพยายาม หาแนวทางช่วยชาวทุกวิถีทางเท่าที่ทำได้ จะไม่นิ่งนอนใจ วันนี้ หลังฝนหลวงบินสำรวจมีฝนโปรยปรายมาเล็กน้อย ในบางพื้นที่รู้สึกดีใจเล็กน้อย อำเภอกล่าว


ภาพ/ข่าว/อนันชัย พูพิลึก จ.สระแก้ว รายงาน