Uncategorized

ตาก=แม่สอด หวาดเสียว อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน รับน้ำมากไม่ได้ต้องเร่งระบายน้ำ หวั่นช้ำรอยเขื่อนแก่งกระจาน ให้เฝ้าระวังน้ำด่วน

ตาก=แม่สอด หวาดเสียว อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน รับน้ำมากไม่ได้ต้องเร่งระบายน้ำ หวั่นช้ำรอยเขื่อนแก่งกระจาน ให้เฝ้าระวังน้ำด่วน
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน หมูที่ 6 ต. พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการชลประทานตาก บ้านหัวฝาย ตำบลพระธาตุผาแดง อ.แม่สอด สั่งเจ้าหน้าที่ให้เร่งระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน อย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีความจำเป็นในการระบายน้ำมากกึง 1 ล้านลูกบาศก์ล้านเมตร หลังจากปริมาณในอ่างมีมีปริมาณน้ำมากกว่า ร้อยละ 75 เพราะที่ผ่านมามีฝนตกติดต่อหลายวันทำ ทำให้น้ำในอ่าง ฯ แต่ละแห่งเพิ่มสูงขึ้นมาก
เจ้าหน้าที่ชลประทาน กล่าวว่า ชลประทานตาก ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ปริมาณน้ำในอ่างอยู่ในเกณฑ์กักเก็บน้ำมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่จากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ ว่าจะมีฝนตกบริเวณด้านตกวันตกของจังหวัดตากในช่วงวันที่ 5 -13 สิงหาคม ซึ่งอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เมื่อมีปริมาณน้ำมาก เกรงว่า จะมีปัญหา เหมือน เขื่อนในประเทศลาว จึงจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่แจ้งว่า หากมีฝนตกด้านเหนืออ่างเก็บมาเพิ่มเติมอีก อาจจะทำให้ปริมาณน้ำในอ่างห้วยแม่สอด ล้นอาคารระบายน้ำไหลลงลำห้วยแม่สอด โดยเฉพาะวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำล้นอาคารระบายน้ำสูงประมาณ 10 -15 เซนติเมตร อัตราการไหล 2,203.10 ลูกบาศก์ก็เมตร ต่อวินาที่ หรือ190,000 – 267, 000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
////////
ธยารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน

Comments are closed.