Uncategorized

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี และนายอำเภอบางใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียที่ปลายท่อ บริเวณริมคลองบางม่วง

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ วัดสังวรพิมลไพบูลย์ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี และนายอำเภอบางใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียที่ปลายท่อ บริเวณริมคลองบางม่วง ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ภายใต้โครงการฟื้นฟูคุณภาพน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองสาธารณะ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบ้านบางม่วง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางม่วง เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ผลิตระบบบำบัดน้ำเสีย และผู้เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอข้อมูลและสาธิตการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี