Uncategorized

กรม สบส. ส่งทีมเอ็มเสิร์ทลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นเขื่อนแก่งกระจาน

กรม สบส. ส่งทีมเอ็มเสิร์ทลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นเขื่อนแก่งกระจาน


บ่ายวันนี้ (7 สิงหาคม 2561) นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข สั่งการทีมวิศวกรฉุกเฉินหรือทีมเอ็มเสิร์ท (Medical Supportive Emergency Response Team : MSERT) ประจำสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ลงเตรียมความพร้อม และประเมินสถานการณ์ของสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงประสบเหตุอุทกภัยจากน้ำล้นเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยทีมเอ็มเสิร์ทได้ร่วมเตรียมความพร้อมกับสถานพยาบาลในการรับมือมวลน้ำที่คาดว่าจะเดินทางมาถึงตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรีในช่วงเที่ยงคืน อาทิ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี มีการเตรียมความพร้อมลุล่วงไปแล้วกว่าร้อยละ 80 ทั้งในส่วนของเชื้อเพลิงกรณีไฟฟ้าดับ, กระสอบทราย และปั๊มสูบน้ำ ฯลฯ


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี