ปราจีนบุรี… ปราจีนบุรีขานรับนโยบาย เดิน กิน ชิม เที่ยว คึกคัก สินค้าของกินหลากหลาย


ปราจีนบุรี… ปราจีนบุรีขานรับนโยบาย เดิน กิน ชิม เที่ยว คึกคัก สินค้าของกินหลากหลาย

วันนี้(22 ธ.ค.62) ที่บริเวณลานริมเขื่อนพนังกั้นตลิ่งแม่น้ำปราจีนบุรี ข้างศาลหลักเมือง นายพิบูลย์ หัตถกิตโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี ทีให้จัดกิจกรรมในรูปแบบถนนคนเดินที่สร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ รวมถึงจัดกิจกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยให้บูรณาการความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษาให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

พร้อมกันทั่วประเทศ ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไป เป็นถนนแห่งความสุขให้กับผู้ซื้อและผู้ขายในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมีกิจกรรมแสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นที่ โดยเปิดถนนคนเดินพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 22 ธ.ค.ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ และดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ 087-8789225 ปราจีนบุรี