รองเจ้าเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธาน ในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูกันตธรรมาภิวัฒน์ ดร. (น้อย กนฺตธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดขอนแก่นเหนือและอดีตเจ้าคณะตำบลขอนแก่นเขต 1 ณ เมรุชั่วคราววัดขอนแก่นเหนือ


รองเจ้าเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธาน ในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูกันตธรรมาภิวัฒน์ ดร. (น้อย กนฺตธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดขอนแก่นเหนือและอดีตเจ้าคณะตำบลขอนแก่นเขต 1 ณ เมรุชั่วคราววัดขอนแก่นเหนือ

วันนี้อาทิตย์ที่(22 ธ.ค. 2562) เวลา 16.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ”พระครูกันตธรรมาภิวัฒน์” ดร. (น้อย กนฺตธมฺโม)* อดีตเจ้าอาวาสวัดขอนแก่นเหนือ”และอดีตเจ้าคณะตำบลขอนแก่นเขต 1″ ณ เมรุชั่วคราว วัดขอนแก่นเหนือ บ้านขอนแก่นเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1* นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะสงฆ์ ทายก ทายิกา อสม.และประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้

ณ เมรุชั่วคราววัดขอนแก่นเหนือ บ้านขอนแก่นเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็

ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด

,