แถลงข่าว

สภ.น้ำโสม จับกุมผู้ต้องหายาเสพติด


สภ.น้ำโสม วันนี้ ๗ ก.ย. ๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.อาลักษณ์ เจริญธนกุล ผกก.สภ.น้ำโสม, ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ชุด ๒๐ สายตรวจ ชุดจราจร สภ.น้ำโสม ทำการจับกุมผู้ต้องหายาเสพติด จำนวน ๑ ราย ๑ คน ดังนี้ ๑.นายชาคริสต์หรือแอ้ม ทุมมณี เลขประจำตัวประชาชน ๑-๔๑๑๘-๐๑๒๓๘-๘๗-๖ อายุ ๑๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๗ บ้านศรีวิราช หมู่ที่ ๖ ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
พร้อมด้วยของกลาง ๑ยาบ้า จำนวน ๓๓๔ เม็ด โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑(เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑(เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ” สถานที่เกิดเหตุ บริเวณทุ่งนาบ้านโนนสะอาดด้านทิศตะวันออกห่างจากหมู่บ้านประมาณแปดร้อยเมตร หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสะอาด ต.โสมเยียม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วรเชษฐ ธรรมเขต ผู้สื่อข่าว จ อุดรรายงาน