ข่าว ราชบุรี

จ.ราชบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่ป่วยจากโรคทางเดินอาหาร

จ.ราชบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่ป่วยจากโรคทางเดินอาหาร

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 62 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีที่ป่วยด้วยโรคทางเดินอาหารจากเชื้อนูโรไวรัส ที่ รพ. ราชบุรี จำนวน 10 ราย นอกจากนั้นยังให้กรรมการเหล่ากาชาด ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ รพ พร้อมแพทย์ 8 ราย และ รพ. กรุงเทพฯเมืองราชอีก 1 ราย รวมจำนวน 19 ราย ที่นอนรักษาตัวด้วยอาการอาเจียนและมีไข้ บางรายถ่ายท้อง โดยเหล่ากาชาดได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ป่วยรายละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 19,000 บาท
อย่างไรก็ดีในช่วงบ่ายจิตอาสากว่า 300 คน ได้ร่วมกันเข้าทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเพื่อป้องกันเชื้อนูโรไวรัส แพร่ติดต่อสู่นักเรียน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี และ น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.เขต 1 ราชบุรี ให้การสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และอาหารเครื่องดื่ม ในการทำความสะอาดครั้งใหญ่นี้

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงน