ข่าวรัฐสภา

ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์ อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และนายคณิศร ขุริรัง อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหนองบัวลำภู(สปช.) และคณะ

วันที่ 6 กันยายน 2562 ช่วงเช้า ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์ อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และนายคณิศร ขุริรัง อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหนองบัวลำภู(สปช.)

และคณะ เยี่ยมรับฟังข้อมูลการพัฒนาจังหวัดขนาดเล็กและปัญหาอุปสรรคการทำงานเชิงระบบและโครงสร้าง นำเสนอโดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด จากนั้น เยี่ยมรับฟังข้อมูลนวัตกรรมการจัดหาแหล่งน้ำประจำครอบครัวแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กานบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และข้อจำกัดการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเสนอข้อมูลโดยนายศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายก อบจ.
ต่อมาช่วงบ่าย เยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร นำเสนอโดยนักวิจัยและผู้นำท้องถิ่น ที่อำเภอสุวรรณคูหาเพื่อรวมรวมข้อมูลสำหรับการทำงานของวุฒิสมาชิกเกี่ยวกับการปฏิรูปการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำต่อไป