ข่าวรัฐสภา

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานคณะกรรมการฯ คนที่หนึ่ง นางทัศนา ยุวานนท์ และนายออน กาจกระโทก ในฐานะกรรมการอำนวยการดำเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานคณะกรรมการฯ คนที่หนึ่ง นางทัศนา ยุวานนท์ และนายออน กาจกระโทก ในฐานะกรรมการอำนวยการดำเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา
จากนั้น คณะฯ เดินทางไปยังโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเพื่อเยี่ยมเยียนตำรวจและทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย

นายวัลลภ กล่าวว่า สมาชิกวุฒิสภามีความห่วงใยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในเบื้องต้นจึงต้องการมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนผู้บาดเจ็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มกันประชาชนอย่างเข้มแข็งของบุคคลกลุ่มต่างๆ อาทิ อาสากู้ภัย ตำรวจ ทหาร ฯลฯ นอกเหนือจากการรวบรวมเงินเพื่อนำมามอบให้กับจังหวัดนำไปเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไป
ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ วุฒิสภาจะนำไปถอดบทเรียนเพื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรการต่างๆ ที่จะนำไปสู่การป้องกันการก่อความรุนแรงในอนาคตอีกด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน