ข่าวรัฐสภา

พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ลงพื้นที่ไปยังสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ลงพื้นที่ไปยังสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดารหาร เพื่อพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน โดยมี นายประวิทย์ นามเหลา ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด เป็นตัวแทนบรรยายสรุป โดยกลุ่มเกษตรกรเสนอให้มีการจัดหากองทุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ พิจารณาราคาน้ำเชื้อพ่อพันธุ์วัวให้มีราคาไม่สูงมาก จัดหาสัตวแพทย์ในเรื่องการให้คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยงวัวเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการคลอดผิดพลาด และเสนอให้มีการประกันราคายางพารา เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพและการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากการนำเสนอของกลุ่มเกษตรกรในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน