Uncategorized

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ !! รุกหนัก ตัดเต็มป้อนความรู้สู่สื่อ ผลิตคริปโดนใจเพื่อการสื่อสารรณรงค์เลิกสูบ ยุค 4.0 รุ่นที่ 2

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ !! รุกหนัก ตัดเต็มป้อนความรู้สู่สื่อ ผลิตคริปโดนใจเพื่อการสื่อสารรณรงค์เลิกสูบ ยุค 4.0 รุ่นที่ 2
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดกิจกรรมสัมมนาอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นการผลิตคลิปโดนใจเพื่อการสื่อสารรณรงค์ยุค 4.0 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเซอร์เจมส์ลอดจ์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อระหว่างวันที่5-6ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

สำหรับการสัมนาตามหลักสูตรการผลิตคลิปเพื่อการสื่อสารดังกล่าวเป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยดำเนินการตามโครงการระยะเวลา 2 วันโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย กันภัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิษฐา หรุ่นเกษม ,อ.นิศรารัตน์ วิไลลักษณ์ ,อ.ปรัชญา ทองชุม และ นางสาวแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสื่อสารมวลชน และเรื่องสื่อโสตทัศนศึกษา it การตัดต่อภาพและรีไรท์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรและให้ความรู้ต่อผู้เข้าอบรมประกอบด้วย สื่อมวลชนท้องถิ่นแขนงต่างๆ ทั่วภูมิภาค ซึ่งเป็นเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เข้าร่วมนางสาวแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า การสื่อสารข่าวสารของสื่อในยุคปัจจุบันหรือที่เรียกกันว่ายุค 4.0 มีความจำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่สื่อมวลชนทุกสาขาทุกแขนงควรที่จะได้เรียนรู้เพื่อจะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานในการนำเสนอโดยเฉพาะ การผลิตคลิปภาพเพื่อให้ได้อรรถรสให้ผู้รับการสื่อสาร หรือผู้ชม ชมแล้วได้ความรู้ความเข้าใจแบบสั้น ง่ายได้ใจความ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการผลิตคลิปโดนใจ เพื่อการสื่อสารรณรงค์ยุค 4.0 รุ่นที่ 2 ขึ้นดังกล่าว โดยได้เชิญผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านการลำดับภาพผลิตคลิปให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้ที่มูลนิธิฯจัดขึ้น ให้กับสื่อมวลชนครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมรับการอบรมได้นำกลับไปใช้ในการทำงานและการนำเสนอ และการเผยแพร่ข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เพื่อให้คนไทยและเยาวชนรู้ถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ว่า “สังคมพ่นควันคือฝันร้ายจากบุหรี่…


กสิพล (คนเขียนข่าว)ศิริลาภ/รายงาน