Uncategorized ข่าว เชียงราย

จังหวัดเชียงรายร่วมกับ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด จัดประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมวิ่ง TOYOTA LIVE ALIVE RUN 2019 CHIANGRAI (NIGHTRUN)

จังหวัดเชียงรายร่วมกับ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด จัดประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมวิ่ง TOYOTA LIVE ALIVE RUN 2019 CHIANGRAI (NIGHTRUN)

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายเรืองชัย จิตรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวิ่ง TOYOTA LIVE ALIVE RUN 2019 CHIANGRAI (NIGHTRUN) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมสีป้อ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมือง นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายอมร อายุปัน ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ทีมงานโตโยต้าเชียงราย ผู้แทนชุมชนสันโค้งหลวง สันโค้งน้อย หนองปึ๋ง เด่นห้า หัวฝาย ดอยพระบาท ดอยเขาควาย และฮ่องลี่ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับนักวิ่งในครั้งนี้ด้วยพลังแห่งความพร้อมเพรียง

สำหรับกิจกรรมวิ่ง TOYOTA LIVE ALIVE RUN 2019 CHIANGRAI (NIGHTRUN) ได้กำหนดจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 จุดเริ่มต้นสตาร์ทที่ฝูงบิน 416 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ด้วยยอดผู้สมัครกว่า 3,000 คน

โดยจัดกิจกรรมการวิ่ง แบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วยระยะ 6.8 กิโลเมตร และระยะ 12.8 กิโลเมตร ซึ่งทุก 100 บาทของค่าสมัครจะนำไปส่งทบเข้ากองทุน “เมืองไทยไร้หมอกควัน” เพื่อปลุกกระแสสร้างความตระหนักในปัญหาหมอกควันไฟป่า แก้ไขปัญหาหมอกควันและดูแลสุขภาพของคนในจังหวัดเชียงรายด้วยพลังศรัทธาในความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันต่อไป

ทั้งนี้ ในภาพรวมของการจัดกิจกรรมมีความพร้อมแล้ว ทั้งด้านการจราจร การปฐมพยาบาล น้ำดื่ม สุขา สถานที่ และเส้นทางวิ่ง ตลอดจนกองเชียร์ ที่จะมาสร้างสีสันในงาน สร้างประสบการณ์ และสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
25/10/62