ข่าวรัฐสภา

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายโลเรนโซ กาลันตี (H.E. Mr. LorenZo Galanti) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายโลเรนโซ กาลันตี (H.E. Mr. LorenZo Galanti) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ โดยมี นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ และ
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อิตาลี พร้อมด้วยนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การรับรอง

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน